Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 256/RMČ/2011


4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011

schválený rozpočet

příjmy 282.510,50 tis. Kč

výdaje 305.127,90 tis. Kč

financování 22.617,40 tis. Kč

rozpočet po 3. rozpočtovém opatření k 12. 4. 2011

příjmy 354.577,80 tis. Kč

výdaje 377.518,90 tis. Kč

financování 22.941,10 tis. Kč


rozpočet po 4. rozpočtovém opatření k 27. 4. 2011

příjmy 355.027,60 tis. Kč

výdaje 380.858,60 tis. Kč

financování 25.831,00 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 28. 6. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE