Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 261/RMČ/2011


k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby - technický dozor investora na stavbách - energetické úspory budov základních škol (projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU)Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu na služby - technický dozor investora na stavbách - energetické úspory budov základních škol (projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU)

II. s c h v a l u j e


1. obsah výzvy (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě) k veřejné zakázce malého rozsahu na služby - technický dozor investora na stavbách - energetické úspory budov základních škol (projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU)


2. seznam subjektů (příloha č. 2), které obdrží výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby - technický dozor investora na stavbách - energetické úspory budov základních škol (projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU)


III. j m e n u j e


komisi (příloha č. 3 - pouze v tiskové podobě) pro posouzení a hodnocení nabídek obdržených k veřejné zakázce malého rozsahu na služby - technický dozor investora na stavbách - energetické úspory budov základních škol (projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU)


IV. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby - technický dozor investora na stavbách - energetické úspory budov základních škol (projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU)

T: 31. 5. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

 

 

příloha č. 2


Energetická úspora MČ Praha 14 - TDI


SEZNAM SUBJEKTŮ PRO ODESLÁNÍ PÍSEMNÉ VÝZVY


  1. Centrum stavebního inženýrství, a. s., Pražská 16, 102 21 Praha 10
  2. R-Projekt v. o. s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
  3. Vladimír Prošek, Šimkova 18, 190 15 Praha 9
  4. REMIN, spol. s. r. o., Blanická 25, 120 00 Praha 2
  5. OKULET s. r. o., Staroměstské nám. 8/929, 110 00 Praha 1