Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 262/RMČ/2011

k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží v ulici Za Rokytkou"

Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu z jednání hodnotící komise o VZMR na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží v ulici Za Rokytkou" (na pozemcích parc. č. 2626/4, parc. č. 2626/6, parc. č. 2626/11 až 22, parc. č. 2626/24 až 26, parc. č. 2626/46 až 48, parc. č. 2626/50, parc. č. 2626/52, parc. č. 2626/56 až 64)

II. r o z h o d l a


o uzavření smlouvy o dílo k VZMR na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží v ulici Za Rokytkou" (na pozemcích parc. č. 2626/4, parc. č. 2626/6, parc. č. 2626/11 až 22, parc. č. 2626/24 až 26, parc. č. 2626/46 až 48, parc. č. 2626/50, parc. č. 2626/52, parc. č. 2626/56 až 64) s firmou Josef Brabec - AMIGO (IČ: 49906887), místo podnikání Dvořákova 1343, 440 01, Louny, která se svou nejnižší cenou umístila na prvním místě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů s vyhodnocením nabídek k VZMR na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží v ulici Za Rokytkou" (na pozemcích parc. č. 2626/4, parc. č. 2626/6, parc. č. 2626/11 až 22, parc. č. 2626/24 až 26, parc. č. 2626/46 až 48, parc. č. 2626/50, parc. č. 2626/52, parc. č. 2626/56 až 64)

T: 6. 5. 2011

2. uzavřít smlouvu o dílo s firmou Josef Brabec - AMIGO (IČ: 49906887), místo podnikání Dvořákova 1343, 440 01, Louny

T: 10. 5. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI