Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 263/RMČ/2011


k revokaci usnesení č. 192/RMČ/2011 - uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 737/4, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


usnesení č. 192/RMČ/2011 v plném rozsahuBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OSMI