Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 264/RMČ/2011


k žádosti odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 254/6, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. n e m á n á m i t e k


k prodeji pozemku parc.č. 254/6, k.ú. Hloubětín, společnosti narimex Praha ,s. r. o.

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP


T: 15. 5. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI