Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2011


č. 268/RMČ/2011


k návrhu na navýšení kapacity Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 v detašovaném pracovišti objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 9. 2011Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s navýšením kapacity o čtyři děti v Mateřské škole, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 v detašovaném pracovišti objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 9. 2011


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


podat návrh ke změně zápisu v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu navýšení kapacity Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 od 1. 9. 2011

T: 30. 5. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Zelenečská