Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 302/RMČ/2011


k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610 ul. Broumarská, Praha 9 - KyjeRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610 ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610 ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok

T: 30. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, podnájemce