Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 303/RMČ/2011


k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníkuRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most na nájemce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most s novým nájemcem

T: 30. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce