Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 306/RMČ/2011


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 805, Mansfeldova ul., Praha 9 s dispozičním právem k tomuto bytu poskytnutým Magistrátem hl. m. Prahy městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vylosovaného žadatele na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 805, Mansfeldova ul., Praha 9 s dispozičním právem k tomuto bytu poskytnutým Magistrátem hl. m. Prahy městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit Magistrátu hl. m. Prahy návrh na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 805, Mansfeldova ul., Praha 9 s dispozičním právem k tomuto bytu poskytnutým městské části Praha 14 Magistrátem hl. m. Prahy

T: 30. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce