Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 307/RMČ/2011


k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 1 + 1 do osobního vlastnictví v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitaceRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zveřejnění záměru na odkup bytu o velikosti 1 + 1 do osobního vlastnictví v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 se stanovením minimální kupní ceny ve výši 1,000.000 Kč


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru na odkup bytu o velikosti 1 + 1 do osobního vlastnictví v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace se stanovením minimální kupní ceny ve výši 1,000.000 Kč

T: 30. 9. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS