Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 309/RMČ/2011


k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 742, Bryksova ul., Praha 9Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


výsledek veřejné soutěže formou licitace na byt o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 742, Bryksova ul., Praha 9 uskutečněné dne 2. 5. 2011 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. s c h v a l u j e


vítěze veřejné soutěže formou licitace na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 742, Bryksova ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky a se smluvním nájemným ve vydražené výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 742, Bryksova ul., Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 217.271 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu ve výši 330.000 Kč

T: 30. 6. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, vítěz VSFL