Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 313/RMČ/2011


k návrhu na odvolání člena komise kultury a aktivit volného času a jmenování člena novéhoRada městské části Praha 14


I. o d v o l á v á


Ing. Tomáše Michala z funkce člena komise kultury a aktivit volného času Rady městské části Praha 14


II. j m e n u j e


PhDr. Šárku Kratinovou do funkce členky komise kultury a aktivit volného času Rady městské části Praha 14


III. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit seznámení PhDr. Šárky Kratinové s výše uvedeným rozhodnutím


T: 3. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS, tajemník komise kultury a aktivit volného času