Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 315/RMČ/2011


ke zprávě o kontrole výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ve dnech 3. a 5. května 2011Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s výsledkem kontroly výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů provedené ve dnech 3. a 5. května 2011


II. b e r e n a v ě d o m í,


že se nevyskytly žádné závažné nedostatky, a proto není zapotřebí přijímat žádná opatření


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OSO