Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 316/RMČ/2011


6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011

schválený rozpočet

příjmy 282.510,50 tis. Kč

výdaje 305.127,90 tis. Kč

financování 22.617,40 tis. Kč

rozpočet po 5. rozpočtovém opatření k 10. 5. 2011

příjmy 356.465,80 tis. Kč

výdaje 383.251,40 tis. Kč

financování 26.785,60 tis. Kč

rozpočet po 6. rozpočtovém opatření k 24. 5. 2011

příjmy 358.667,00 tis. Kč

výdaje 385.452,60 tis. Kč

financování 26.785,60 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 20. 9. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE