Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 318/RMČ/2011


plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2011Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2011

příjmy 78.414,75 tis. Kč

výdaje 66.738,86 tis. Kč

z toho:

kapitálové 66.738,86 tis. Kč

běžné 0,00 tis. Kč

financování - 11.675,89 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2011 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 20.830 tis. Kč


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2011

T: 21. 6. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE