Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 320/RMČ/2011


k návrhu na jmenování členů komise za městskou část Praha - Dolní PočerniceRada městské části Praha 14


I. j m e n u j e


pro účely posuzování žádostí o grant podaných v grantovém programu městské části Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2011 o dva zástupce městské části Praha - Dolní Počernice do komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb v souladu s podmínkami hl. m. Prahy na dobu dvou měsíců dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit jmenování členů


T: 7. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, KS