Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 322/RMČ/2011


k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu nízkého napětí do pozemků ve svěřené správě městské části Praha 14 v souvislosti s výstavbou čerpací stanice pohonných hmot v rámci stavby

"Vysočanská radiála"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu nízkého napětí do pozemků parc. č. 2589/3 v k. ú. Hloubětín a parc. č. 2575/58, 2845/2 a 2574/20 v k. ú. Kyje v souvislosti s výstavbou čerpací stanice pohonných hmot v rámci stavby "Vysočanská radiála" s distribuční společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu nízkého napětí do pozemků parc. č. 2589/3 v k. ú. Hloubětín a parc. č. 2575/58, 2845/2 a 2574/20 v k. ú. Kyje

T: 15. 7. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI