Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 325/RMČ/2011


k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce k projektu "Základní škola Chvaletická - Energetická úspora MČ Praha 14" zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném zněníRada městské části Praha 14


I. r o z h o d l a


jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce k projektu "Základní škola Chvaletická - Energetická úspora MČ Praha 14"


1. vyloučit dle § 76, odst. 6, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Sdružení GENEL INVEST, s. r. o., se sídlem Praha 8, Na Slovance 4, IČ: 25657526, protože uchazeč nesplnil kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem

2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Sdružení PROMINECON a C.W.R Czech, vedoucí účastník sdružení PROMINECON GROUP, a. s., se sídlem Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1, IČ 25110977, další účastník sdružení C.W.R.Czech, s. r. o., se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, IČ: 28385349


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit odeslání písemného oznámení rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení z další účasti v zadávacím řízení všem vyloučeným uchazečům o veřejnou zakázku na stavební práce k projektu "Základní škola Chvaletická - Energetická úspora MČ Praha 14"

T: ihned

2. zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na stavební práce k projektu "Základní škola Chvaletická - Energetická úspora MČ Praha 14" všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení

T: ihnedBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI