Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 326/RMČ/2011


k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce k projektu "Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14" zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném zněníRada městské části Praha 14


I. r o z h o d l a


jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce k projektu "Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14"


1. vyloučit z další účasti v zadávacím řízení uchazeče CGM Czech, a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: 49973215, protože uchazeč nedostatečně zdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 77, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů

2. vyloučit z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Sdružení Prominecon a C.W.R.Czech, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, IČ: 25110977, protože uchazeč při zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny potvrdil chybný rozpočet


3. vyloučit dle § 77, odst. 6, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů z další účasti v zadávacím řízení uchazeče Průmstav, a. s., se sídlem Boženy Němcové 1881/5, Praha 2, IČ: 25105825, protože uchazeč nedoručil vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny


4. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem Sokolovská 79/192, Praha 8, IČ: 48035599


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit odeslání písemného oznámení rozhodnutí zadavatele o jejich vyloučení z další účasti v zadávacím řízení všem vyloučeným uchazečům o veřejnou zakázku na stavební práce k projektu "Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14"

T: ihned

2. zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na stavební práce k projektu "Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14" všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení

T: ihnedBc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI