Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 328/RMČ/2011


k návrhu na uzavření nájemních smluv na pronájem části pozemku parc. č. 1359/1 v k. ú. Hloubětín za účelem využití pozemku jako zahradyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemních smluv na pronájem části pozemku parc. č. 1359/1 v k. ú. Hloubětín s panem Pavlem Kunderou, Petrem Holáskem a Josefem Rettem, korespondenční adresa Zálužská 161/10 Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemních smluv na pronájem části pozemku parc. č. 1359/1 v k. ú. Hloubětín s žadateli

T: 15. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE