Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 331/RMČ/2011


k žádosti MHMP, odboru evidence správy a využití majetku, o stanovisko k prodeji (pronájmu) části pozemku parc. č. 2482/1 v k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prodejem (pronájmem) části pozemku parc. č. 2482/1, k. ú. Hloubětín, o výměře cca 200 m 2 podle žádosti manželů Cejnarových


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP k prodeji (pronájmu) části pozemku parc. č. 2482/1, k. ú. Hloubětín

T: 10. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI