Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 332/RMČ/2011

k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2825 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s úplatným převodem části pozemku parc. č. 2825 v k. ú. Kyje


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2825 v k. ú. Kyje


T: 17. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI