Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 334/RMČ/2011

k žádosti o odnětí ideální 1 pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, a pozemku parc. č. 2845/2, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s podáním žádosti MHMP - odboru evidence, správy a využití majetku o odnětí ideální 1 pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, a pozemku parc. č. 2845/2, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu žádosti o odnětí ideální 1 pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, a pozemku parc. č. 2845/2, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 21. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI