Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 335/RMČ/2011

k žádosti o zaslání požadavků na převod nemovitostí z vlastnictví ČR do vlastnictví obce hl. m. Prahy, případně do svěřené správy městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s odesláním seznamu pozemků KN, o které městská část Praha 14 navrhuje požádat MF ČR tak, aby se staly vlastnictvím hl. m. Prahy a některé z nich byly svěřeny městské části Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání odpovědi městské části Praha 14 k rukám Ing. Radka Svobody, vedoucího odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

T: 10. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI