Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 336/RMČ/2011

k návrhu na ocenění vítězů ankety "Ámos" základních škol městské části Praha 14 v roce 2011 u příležitosti ukončení školního roku 2010/2011Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s návrhy ředitelů škol na ocenění vítězů ankety "Ámos" u příležitosti ukončení školního roku 2010/2011


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit ocenění vítězů ankety "Ámos"

T: 21. 6. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, OE