Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


15. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 6. 2011


č. 338/RMČ/2011


k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředíRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostřední mezi městskou částí Praha 14 a Ministerstvem životního prostředí dle přílohy č. 2


II. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit podpis smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Ministerstvem životního prostředí o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí


T: 10. 6. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: OSVZ