Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 649/RMČ/2011


k souhlasu ke jmenování paní Mgr. Hany Seifertové do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se jmenováním paní Mgr. Hany Seifertové do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


připravit jmenování paní Mgr. Hany Seifertové do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 s účinností od 1. 1. 2012

T: 16. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, KT - PO, MŠ Chvaletická