Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 654/RMČ/2011


k žádosti o znovupřidělení přístřeší formou bytu v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se znovupřidělením přístřeší formou bytu v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o souhlasu se znovupřidělením přístřeší formou bytu v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9

T: 31. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel