Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 659/RMČ/2011


k návrhu na souhlas s pronájmem lodžie v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka , Praha 9 - Černý MostRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s pronájmem lodžie v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most, dle přílohy č. 1

tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatků k nájemním smlouvám v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most


T: 31. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemci