Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 660/RMČ/2011


k žádosti nájemce bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 918, ulice Chvaletická, Praha 9 o snížení nájemného o 50% po dobu trvání zateplovacích prací na Základní škole Chvaletická 918, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se snížením nájemného nájemci bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 918, ulice Chvaletická, Praha 9 o 50% po dobu trvání zateplovacích prací na Základní škole Chvaletická 918, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit vrácení 50% nájemného nájemci bytu v č. p. 918, ulice Chvaletická, Praha 9 za období od 1. 7. 2011 do 15. 11. 2011 tj. po dobu trvání zateplovacích prací na Základní škole Chvaletická 918, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 31. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel