Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 661/RMČ/2011


k návrhu na schválení vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými oprávněnými nájemci jednotek v budově č. p. 993, 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů a celkového přehledu pro MHMPRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vzorovou smlouvu o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na pozemku parc.č. 232/120, 232/119 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými oprávněnými nájemci jednotek v budově č. p. 993, 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení a celkový přehled pro MHMP dle přílohy č. 3 - ta pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými oprávněnými nájemci jednotek v budově č. p. 993, 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení a celkového přehledu pro MHMP dle přílohy č. 3 - ta pouze v tiskové podobě na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14.

T: 20. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel