Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 665/RMČ/2011


k návrhu na bezplatný pronájem sálu v KD KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s bezplatným pronájmem sálu v KD Kyje na vánoční setkání seniorů Praha 14 pořádané Českým červeným křížem dne 15. 12. 2011


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


seznámit ředitele PO KVIZ Praha 14 se souhlasem Rady městské části Praha 14


T: 7. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: ředitel PO KVIZ Praha 14