Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 666/RMČ/2011


k návrhu na bezplatný pronájem sálu v KD Kyje, Šimanovská 47 Základní škole, Šimanovská 16, Praha 9 - KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s bezplatným pronájmem sálu v KD Kyje, Šimanovská 47 Základní škole, Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje po dobu rekonstrukce tělocvičny TJ Kyje, kterou škola využívá pro výuku tělesné výchovy


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Hodyce, ředitele PO KVIZ Praha 14 a Mgr. Novotnou, ředitelku ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k bezplatnému pronájmu sálu


T: 13. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, ZŠ Šimanovská, PO KVIZ Praha 14