Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 667/RMČ/2011


k souhlasu se zahraniční služební cestouRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zahraniční služební cestu pro Ing. Mgr. Lucii Svobodovou, zástupkyni starosty městské části Praha 14Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OPM, OHS