Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 668/RMČ/2011


k návrhu na uzavření pojistné smlouvy týkající se cestovního pojištění zaměstnanců vyslaných městskou částí Praha 14 na zahraniční služební cestuRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením pojistné smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a pojišťovnou CHARTIS týkající se cestovního pojištění zaměstnanců vyslaných městskou částí Praha 14 na zahraniční služební cestu


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou CHARTIS

T: 6. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM, KS