Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 669/RMČ/2011


k uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


rezignaci pana Mgr. Marka Polacha na člena Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 5. 12. 2011. Zvolen za volební stranu TOP 09


II. k o n s t a t u j e,


že pan Mgr. Aleš Kuda, nar. 27. 1. 1972 se stává dnem 6. 12. 2011 členem Zastupitelstva městské části Praha 14


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit předání osvědčení panu Mgr. Aleši Kudovi o tom, že se stal členem Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 20. 12. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM, KS, OSO, KT