Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 671/RMČ/2011


k návrhu odměn pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2011Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s poskytnutím odměn pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2011 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh na výši odměn pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2011 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


T: 20. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM, OE, KT