Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 675/RMČ/2011


k návrhu odpovědi na námitku v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce "Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obsah odpovědi na námitku obch. společnosti Stratetic Consulting s. r. o. v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce "Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci"dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání výše uvedené odpovědi

T: 6. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPM, KS OKO