Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 677/RMČ/2011


ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14

na období 2012 - 2013Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s návrhem Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit návrh Komunitního plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 20. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR