Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 678/RMČ/2011


k návrhu Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


Program rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit Program rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 20. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS