Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 679/RMČ/2011


k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části Praha 14

na období 2012 - 2014Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s aktualizovaným Komunitním plánem sociálních služeb na území městské části Praha 14 na období 2012 - 2014


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh aktualizovaného Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části Praha 14 na období 2012 - 2014

T: 20. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: KS OÚR, OSVZ