Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 685/RMČ/2011


k žádosti o. s. Střep o změnu rozpočtu projektu "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


změnu čerpání rozpočtu projektu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi o. s. Střep dle podané žádosti pro rok 2011


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


informovat o. s. Střep o rozhodnutí Rady městské části Praha 14


T: 15. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE