Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 687/RMČ/2011


k žádosti o prodej pozemku parc. č. 125 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prodejem pozemku parc. č. 125 v k. ú. Kyje manželům Petře a Pavlovi Valachovým, bytem Leopoldova 1682/25, Praha 4


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k žádosti o prodej pozemku parc. č. 125 v k. ú. Kyje manželům Valachovým


T: 16. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI