Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 688/RMČ/2011


k návrhu pronájmu části pozemku parc. č. 2665/215 v k. ú. Kyje za účelem zřízení parkovacích stání k nástavbě bytového domu v ulici Manželů DostálovýchRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s pronájmem části pozemku parc. č. 2665/215 o výměře cca 125 m 2 v k. ú. Kyje za účelem zřízení parkovacích stání k nástavbě bytového domu č. p. 1301 a 1302, ul. Manželů Dostálových


II. p o ž a d u j e


předložit studii, která bude řešit možné nástavby o 2 podlaží na bytových domech mezi ul. Manželů Dostálových, Travná a MŠ Kostlivého včetně nároků na dopravu v klidu odpovídající cílovému stavu


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 k pronájmu části pozemku parc. č. 2665/215, k. ú. Kyje


T: 15. 12. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI