Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 690/RMČ/2011


k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. 0199/2011/OSMI/1050 na realizaci investiční akce "Základní škola Chvaletická - energetická úspora MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. a k c e p t u j e


změnu termínu k realizaci investiční akce "Základní škola Chvaletická - energetická úspora MČ Praha 14" z důvodu prodloužení realizace prací nad rámec původního rozsahu díla


II. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 k SoD č. 0199/2011/OSMI/1050 na realizaci investiční akce "Základní škola Chvaletická - energetická úspora MČ Praha 14"


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 3 k SoD č. 0199/2011/OSMI/1050 na realizaci investiční akce "Základní škola Chvaletická - energetická úspora MČ Praha 14"


T: 15. 12. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŠ, OE, KS