Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 692/RMČ/2011


k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 1 Kč Mateřské škole "Obláček", Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím věcného daru ve výši 1 Kč - mikrovlná trouba SHARP od p. Františka Vlka


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit PaedDr. Irenu Valentovou, ředitelku Mateřské školy "Obláček", Praha 9 - Černý Most s udělením souhlasu k přijetí věcného daru ve výši 1 Kč. Jedná se o mikrovlnou troubu.

T: 16. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Šebelova