Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 693/RMČ/2011


ke stanovení platu Nině Vatolinové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968Rada městské části Praha 14


I. s t a n o v u j e


plat Nině Vatolinové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit a předat nový platový výměr Nině Vatolinové k 1. 1. 2012

T: 30. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, PO