Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


27. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 5. 12. 2011


č. 694/RMČ/2011


k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 nájemci SOVA, s. r. o.


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Základní školy Chvaletická 918 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor firmě SOVA, s. r. o.

T: 16. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, ZŠ Chvaletická