Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 53/RMČ/2012


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 - HloubětínRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín na dobu určitou 1 rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín na dobu určitou 1 rok

T: 31. 3. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, nájemce