Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


31. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 6. 2. 2012


č. 54/RMČ/2012


k návrhu na revokaci usnesení č. 5/RMČ/2012 ze dne 9. 1. 2012Rada městské části Praha 14


I. r e v o k u j e


v plném rozsahu usnesení č. 5/RMČ/2012 ze dne 9. 1. 2012 o poskytnutí dispozičního práva k bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 Magistrátu hl. m. Prahy za podmínky přidělení většího bytu MHMP stávajícímu nájemci


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a. s. o revokaci usnesení č. 5/RMČ/2012 ze dne 9. 1. 2012

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS